Din browser er for gammel. Venligst opgrader din browser eller download en alternativ browser som eksempelvis Google Chrome eller Firefox.

Rejsebetingelser

Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst gældende rejsebetingelser.

Læs rejsebetingelserne

Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser.

Vi beder derfor alle vore gæster om at sætte sig ind i vores rejsebetingelser. Hvis du har spørgsmål til betingelserne, er du velkommen til at kontakte Color Lines kundeservice på telefon 99 56 19 00.

Nedenfor finder du links til nyttige artikler på colorline.dk, som kan hjælpe dig med køb af overfart/rejse.

Definitioner

Transportøren:
Color Line AS
Postboks 1422 Vika
0115 Oslo, Norge

Agenten/undertransportøren:
Color Line Danmark A/S
Norgeskajen 2
9850 Hirtshals
Herefter ”Color Line”

Passagerer:
Den eller de personer, som befordres med transportørens eller undertransportørens skibe på baggrund af en transportkontrakt. Når en passager indgår en aftale med Color Line i Danmark sker dette således med agenten/under-transportøren, idet Agenten/undertransportøren dog optræder på vegne af transportøren. Aftalens parter er således passageren og Transportøren (Color Line AS).

Generelle Betingelser

Disse rejsebestemmelser er gældende for bestillinger foretaget fra og med d. 1/9 2013. Er din bestilling foretaget før denne dato, kan gældende rejsebestemmelser rekvireres ved Color Lines kundecenter.
Color Lines rejsebestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 39 af 24. juni 1994 om sjøfarten (den norske sølov) samt Forordning nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.
Afsnit om erstatningskrav ved søulykker er udarbejdet i overensstemmelse med forordning nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar under søtransport af passagerer.
Afsnit om pakkerejser er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure samt Lov nr. 472 af 30. juni 1993 om pakkerejser.

Kommunikation via e-mail

Vi sender rejsebekræftelsen på den E-mailadressen som du registrerer og anden vigtig information omkring din rejse. Hvis du ikke ønsker at modtage disse mails, skal du blot klikke på linket, vedr. afmelding, nederst i den mail du modtager. For uddybende information om hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du læse mere om her.
 

Bestilling

Generelt

Alle bekræftelser/billetter fra Color Line sendes via e-mail.

Alle rejsendes fulde navn samt alder skal oplyses i bestillingsøjeblikket sammen med én adresse, telefonnummer og e-mail.

Ved bestilling af bilplads opgives længde og højde på bilen inkl. eventuel tagbagage. For anhængere opgives højde og længde inkl. trækkrog. Kun biler med chauffør transporteres. Bagage må kun bestå af personlige effekter.

Importbiler, toldpligtig/erhvervsgods og biler uden chauffør bestilles via Color Line Cargo. Flyttegods, udstillingsmateriale osv. sendes særskilt ved kontakt til Color Line Cargo.

Pladsbestilling

Pladser skal bestilles i forvejen.

Der vælges mellem Economy eller Flexbetingelser. For Economy og Flex gælder forskellige betingelser for afbestilling og ændringer. Se afsnittet ”Ændring”.

For alle ændringer, som medfører en dyrere afgang, må differencen betales af kunden.

Grupper: Læs mere på siden Grupperejser

Bestillingsgebyr: Ved alle bestillinger, som foretages pr. telefon eller over skranke, opkræves et bestillingsgebyr for personlig betjening på DKK 130,- pr. bestilling. Foretages bestillingen på colorline.dk, opkræves bestillingsgebyr ikke.

Ved refundering af billetter tilbagebetales bestillingsgebyret ikke.

Ændring

Ændring: Ændringer skal foretages før afrejse.

Economy: Der pålægges et gebyr på DKK. 600,- pr. ændring for rejser Danmark-Norge og DKK. 950,- pr. ændring for rejser Tyskland-Norge. Ændres rejsen til en dyrere afgang, betales prisdifferencen i tillæg til ændringsgebyret. Ændres til en billigere afgang, refunderes prisdifferencen ikke. Tilføjes ekstra personer, køretøjer eller siddepladser, betales prisdifferencen af den rejsende. Ændres der til en billigere siddeplads, refunderes prisdifferencen ikke, dog refunderes restaurantpladser. Ændring til anden rute forudsætter, at ændringen gælder for alle rejsende angivet på bookingen. Ændringer i navne på rejsende pålægges et gebyr for rejse Danmark-Norge DKK. 200,- pr. navn der ændres, og for rejse Tyskland- Norge DKK. 300,-. En Economy-billet kan ikke ændres/opgraderes til en Flex-billet.

Flex: Hvis rejsen ændres til en dyrere afgang, eller der tilføjes ekstra personer/siddepladser/ køretøjer, betales differencen af den rejsende. Herudover er der intet gebyr ved ændringer. Ved ændringer, der medfører en billigere pris, refunderes prisdifferencen.Ændring til anden rute forudsætter, at ændringen gælder for alle rejsende angivet på bookingen.

Vær opmærksom på, at der for grupperejser gælder egne bestemmelser for ændringer (se Rejsebestemmelser for grupper).

Betaling

Bestillingen er bindende for den rejsende, når reservationen er foretaget. Alle bookinger via internettet skal betales med kort. Betaling sker i sidste trin af booking flowet, efter du har indtastet dine personlige oplysninger. Hvis der skal betales depositum, kan du vælge, om du vil betale depositum eller rejsens fulde beløb.

Depositum udgør 10 % af bookingværdien på Flex-billetter og pakkerejser, hvis rejsen koster mere end 2.000 NOK og der samtidigt er mere end 50 dage til afrejse. Ellers betales rejsen fulde beløb.

Når betalingen er registreret, modtager du en betalingsbekræftelse pr. e-mailadresse. Dette er din e-billet med oversigt over din rejse.

Hvis du har betalt depositum, vil betalingsoplysningerne for det resterende beløb fremgå på din e-billet. Såfremt depositum ikke er betalt inden fristen, har Color Line ret til at annullere bookingen og sælge rejsen til anden side. Ønsker du at betale det resterende beløb med kreditkort, skal du kontakte os pr. telefon.

Vær opmærksom på, at der for grupperejser gælder egne bestemmelser for depositum (se Rejsebestemmelser for grupper)

Fra og med mandag d. 8. December 2014 anvendes 3D Secure i forbindelse med online-betalinger på colorline.dk for at øge din sikkerhed i forbindelse med kortbetalinger i vores bookingsystem.

3D Secure benytter standarder som Verified by Visa og MasterCard Secure Code, og anvendes allerede i en lang række danske og internationale webbutikker. Når du betaler ved hjælp af 3D Secure vil du modtage en sms med en engangskode, som udgør et ekstra lag sikkerhed i tillæg til kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

For dig som kunde betyder det, at du vil blive bedt om at knytte et mobiltelefonnummer til dit internationale betalingskort, første gang du betaler ved hjælp af 3D Secure. Du tilmelder dig ordningen ved hjælp af NemID, og det kan gøres enten i forbindelse med din første 3D Secure-betaling på colorline.dk eller på nets.dk eller din banks hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig fra en PC eller Mac, da NemID-tilmelding ikke fungerer på tablets eller smartphones. Når du er tilmeldt, kan du naturligvis bestille din rejse på colorline.dk via tablets og smartphones, præcis som du plejer.

De oplysninger, du indtaster via 3D secure, udveksles kun mellem dig og din bank, og Color Line kan hverken se eller lagre dem.

Afbestilling

Economy: Ingen refusion ved afbestilling.

Flex: Rejsen kan afbestilles uden gebyr indtil afrejse. Fuld refusion ved afbestillingen før afrejse, ingen refusion ved afbestilling efter afrejse. For dagsture forudsætter det, at udrejsen benyttes, for at man kan anvende hjemrejsen. Afbestilling af udrejsen vil derfor samtidig medføre afbestilling af hjemrejsen.

Vær opmærksom på, at der for grupperejser gælder egne bestemmelser for afbestilling (se Rejsebestemmelser for grupper)

Afbestillingsforsikring ved sygdom

Afbestillingsforsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, den rejsende har foretaget sin første indbetaling til rejsen og ophører når den rejsende forlader sin bopæl for at begynde rejsen.

Afbestillingsforsikringen giver ret til afbestilling, hvis der inden afrejse indtræffer:

 • pludselig og alvorlig sygdom 
 • tilskadekomst
 • død 

Dette gælder også for den nærmeste familie (ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende og svogre/svigerinder), som gør det umuligt eller uforsvarligt at gennemføre rejsen.

I tilfælde af at den rejsende har købt et produkt, hvor prisen er baseret på, at 2 eller flere personer benytter samme kahyt (Kiel-Oslo), værelse eller lejlighed/hytte, og den rejsende ikke ønsker at annullere hele bookingen, vil afbestillingsforsikringen omfatte de tillæg, der ellers ville blive pålagt som følge af, at den rejsende ikke kan gennemføre rejsen. Arrangøren har i så fald ret til at flytte de resterende personer til en anden og mindre indkvartering af tilsvarende standard, som den oprindeligt bestilte.

Forsikringen dækker udgift til lægeerklæring, samt den del af rejsens pris, der ikke kan refunderes af rejsearrangøren, eller som rejsearrangøren kan kræve betalt af den rejsende, efter skaden er opstået. Det er en betingelse for erstatning, at udgiften er afholdt før afrejsen og kan dokumenteres.

Ønsker den rejsende at afbestille rejsen skal Color Line straks kontaktes på tlf.: 99561900 for afbestilling, og efterfølgende anmeldes afbestillingen til If.

Kontaktinformationer til If:
If Assistance
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Telefon: + 45 70 13 13 35
E-mail: rejseforsikring@if.dk

I forbindelse med afbestilling, skal den rejsende fremsende følgende dokumentation til If:

 • Lægeerklæring med diagnose fra behandlende læge – samt at den rejsende på anmodning giver Ifs lægekonsulent adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb.
 • Ved dødsfald, kopi af dødsattesten.
 • Dokumentation for rejsens pris, rejsebevis m.m.
 • Afbestillingsbekræftelse/kreditnota som bekræftelse på, at rejsen er aflyst hos rejsearrangøren, og dokumentation for beløbet rejsearrangøren har refunderet.
 • Udfyldt skadeanmeldelse. Hent den her

Forsikringen dækker ikke:

 • Prisen for afbestillingsforsikringen.
 • Hvis rejsen afbestilles, fordi den rejsende ikke kan gennemføre aktiviteter på rejsen på grund af forkølelse, snue, diarre, mindre forstuvning eller lignende lettere sygdom eller tilskadekomst.
 • Hvis skadeårsagen er til stede, kendt eller burde være kendt før rejsens bestilling/betaling.
 • Hvis den rejsende ikke har søgt læge før afrejsen, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom den rejsende burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret.
 • Hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner og/eller fortrydelse
 • Afbestilling som følge af tilbagefald af tidligere sygdomme og skader, medmindre lægen fra If Assistance vurderer, at tilbagefald ikke med rimelighed kunne forventes.
 • Indbetalinger til rejsearrangøren efter skaden er opstået, uanset om skadens omfang er bekræftet af læge eller lignende, medmindre den rejsende kontraktuelt er forpligtiget hertil.
 • Erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen er subsidiær i forhold til andre forsikringer, hvilket vil sige, at eventuelle dækninger fra andre forsikringer eller aftaler fratrækkes evt. erstatning fra denne forsikring.
 • Hvis skaden er opstået direkte eller indirekte som følge af den rejsendes forsætlige handlinger, groft uagtsomme handlinger eller undladelser, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed.
 • Hvis rejsen er påbegyndt.


Klagemulighed i forsikringssager:
Du kan klage til Ifs Kundeombud, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre på dette link: www.if.dk/privat/information/klagemuligheder

Tur/Retur

Ved bestilling af returrejse skal samme personer registreres på både ud- og indrejsebookingen. Ved forskellige personer eller forskelligt antal rejsende på ud- og indrejse skal der bestilles 2 enkeltbilletter. Efter afgang kan navne på rejsende eller antal rejsende ikke ændres.

På dagsture og 2-dages krydstogter skal afrejse foretages for at kunne benytte returrejsen. Returrejsen aflyses automatisk, hvis afrejse ikke foretages. Der gives ingen refusion.

Priser og billetter

Prisernes gyldighed:
Vore priser er dynamiske og styres af udbud og efterspørgsel. Priserne, der er oplyst i tryksager, er derfor ikke faste priser, men derimod ”frapriser”, der er gældende for den pågældende dato, der nævnes i tryksagen. Når du søger på hjemmesiden, vil du altid få oplyst den aktuelle pris, som er gældende på det konkrete tidspunkt, og du vil straks kunne bestille til denne pris. Hvis du søger efter en pris, men venter med at bestille, skal du derfor være opmærksom på, at prisen kan have ændret sig i mellemtiden, og det vil derfor være den nye pris, som vil være gældende. Du kan altid tjekke dagspriser på colorline.dk eller ved at kontakte Color Lines kundeservice telefonisk.
Når man køber en rejse med Color Line, gælder priserne i den valuta, der er gældende i det land, hvor rejsen bestilles.

Billetter:
Priserne gælder selve sørejsen og ved Kiel-Oslo i den bestilte kahyt kategori. Måltider indgår ikke i prisen, medmindre dette er angivet særskilt. Billetter er personlige og må derfor ikke overdrages til andre. Tabte billetter refunderes ikke.

Forbehold for prisændringer:
Color Line forbeholder sig retten til at ændre i de priser og tider, som er opgivet i selskabets tryksager og på colorline.dk. Derudover forbeholdes retten til pristillæg i medfør af ændringer i valutakurser, brændstofpriser, skatter og afgifter.

Rabat:
Rejsende, som er berettiget til rabat, skal selv gøre opmærksom herpå ved bestilling af rejse. Rabatter kan ikke kræves efter rejsens påbegyndelse. Rabatter gælder kun på et begrænset udvalg af rejser. Det er ikke muligt at kombinere forskellige rabatter. Rabatter gælder ikke evt. siddepladser på SuperSpeed, kahyt tillæg (Kiel-Oslo), køretøjer eller i forbindelse med rejser med hotel/lejlighed/hytte.

Praktiske bestemmelser

Ombordstigning:
Fremmøde på ruterne Hirtshals-Kristiansand og Hirtshals-Larvik: Alle passagerer med eller uden bil og grupper skal være klar til billetkontrol senest 60 minutter før afgang.
Fremmøde på Kiel-Oslo ruten er 120 minutter før afgang. Kahytter (Kiel-Oslo) skal forlades 1-2 timer før ankomst. Information om dette bliver givet via højttalere ombord. Fremmøde på Strømstad-Sandefjord ruten er 60 minutter før afgang.
Al indcheck lukker 15 minutter før afgangstid.

Bagage og rejsegods:
Passagerer må gratis medtage bagage på op til 50 kg, som fylder op til en halv kubikmeter, ud over bagage, der under rejsen opbevares i et eventuelt køretøj. Møbler, kasser, større kufferter m.m. betragtes som rejsegods, der er underlagt fragt ifølge tariffen. Kontakt venligst Color Line Cargo. Såfremt man er rejsende uden køretøj, er man selv ansvarlig for at få egen bagage til og fra borde. Al bagage skal medbringes ved ombordstigning, da det ikke er muligt at gå tilbage efter ombordstigning.

Rejsepapirer:
Alle passagerer skal være i besiddelse af gyldige rejsepapirer, der forevises på forlangende. Passagererne hæfter selv for eventuelle udgifter, hvis de nægtes indrejsetilladelse. Biler skal være forsynet med nationalitetskendetegn. Føreren bør medbringe et internationalt forsikringsbevis (“det grønne kort”) samt registreringsattest på bilen. Bilejerne anbefales at kontakte deres forsikringsselskab før afrejsen for at få de seneste forsikringsbetingelser for bilen. Husk gyldigt pas!

Rejseforsikring:
De rejsende skal selv sørge for tilstrækkelig forsikring f.eks. syge-, ulykkes-, rejsegods- og ansvarsforsikring samt afbestillingsforsikring. Tjek evt. på www.borger.dk. Efter at EØS-aftalen er trådt i kraft, har man ved midlertidigt ophold i et EØS-land samme ret til lægebehandling som i det pågældende land. Bemærk dog, at der i nogle lande er indført brugerbetaling på visse områder. Tag kontakt med social- og sundhedsforvaltningen for at få nærmere information om dette. Undersøg endvidere hos dit eget forsikringsselskab, hvordan du er dækket m.h.t. rejse-/skirejseforsikring.

Pigdæk og vinterdæk m.m.:
Pigdæk og snekæder er tilladt i Norge i perioden 1. november til første søndag i den efterfølgende påske. (I Nordnorge dog fra 16. oktober til 30. april). Vinterdæk med mindst 3 mm. slidmønster er påkrævet i Norge i den periode, hvor føret gør det nødvendigt. Vær opmærksom på, at det i nogle områder af Norge ligeledes kan blive påbudt at medbringe snekæder i perioder. Pigdæk er forbudt i Tyskland. Color Line anbefaler, at gæster undersøger reglerne om brug af snekæder/pigdæk inden afrejse.

Transport af levende kæledyr:
Dyr transporteres på ejers ansvar. Der opkræves betaling for transport af kæledyr. Vær opmærksom på at Norge og de fleste andre lande i Europa har særlige bestemmelser for indførsel af levende dyr. Kontakt en dyrlæge for yderligere oplysninger og ansøgningsskema. Dyrene må ikke tages med ind i fælles opholdsarealer eller kahytter (Kiel-Oslo) på Color Lines færger. Det er ejerens ansvar, at kæledyr der medbringes over gangveje, transporteres i eget bur/kasse. Kontakt kundecentret for oplysning om regler for førerhunde.

Transport af levende større dyr:
Hestetransporter/lastbil med eller uden hest skal bestilles via Color Line Cargo. Personbil med hestetrailer kan bestilles via kundecenter. Husk udfærdigelse af veterinærpapirer hos toldvæsnet. Kaptajnen vurderer på baggrund af vind- og vejrforhold, om heste kan medtages på overfarten.

Sikkerhed: Af sikkerhedsmæssige grunde kan passagerer, bagage og biler gennemsøges, før der gives tilladelse til ombordstigning. Hvis dette nægtes, kan passagererne afvises uden refundering af betalt billetpris. Hvis passageren medbringer bagage, som kan medføre fare eller ulempe for øvrige passagerer, skibet eller anden bagage skal passageren give Color Line oplysninger herom inden rejsen påbegyndes. Color Line kan nægte passagererne at medbringe bagage, som kan medføre fare eller ulempe for øvrige passagerer, skibet eller anden bagage. Det er ikke tilladt at medbringe fyrværkeri. Kontakt kundecentret for oplysning om regler ved medbringelse af medicinsk oxygen til personlig brug ved sygdom.

Ansvarsregler for befordring af person og køretøjer

Ombordkørsel, kørsel ombord og ilandkørsel:
Ombordkørsel, kørsel ombord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig forsigtighed/agtpågivenhed fra førerens side. Color Line er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af oversete advarselsskilte, misforståede instruktioner fra personalet eller lignende. Color Line er ligeledes ikke ansvarlig for skader eller tab ved kørsel på terminalområdet, ramper og lignende, herunder som følger af vejarbejde, uoverskuelige trafikforhold, manglende afmærkninger eller instruktioner, unormal vandstand eller lignende.
Derudover er skader på køretøjer, der skyldes, at disse er sænkede, ombyggede eller tungt lastede Color Line uvedkommende. Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, som beskadiges, mens køretøjet er i bevægelse, erstattes ikke.
Color Line påtager sig endvidere ikke ansvaret for de komplikationer og udgifter, som eventuelt måtte opstå som følge af, at den rejsende møder for sent før afgang, ikke retter sig efter skibsførerens instrukser eller ikke går i land i aftalt havn, såfremt Color Line ikke kan lastes for situationen.

Ansvar for bagage og køretøjer:
Color Line påtager sig intet ansvar for rejsegods, herunder håndbagage eller andre effekter, samt køretøjer, som bortkommer eller beskadiges på terminalen både på stedet for ombord- og ilandkørsel. Color Line er alene forpligtet til at erstatte tab som følge af, at bagage og/eller køretøjer bortkommer eller beskadiges under transporten, såfremt dette skyldes fejl eller forsømmelse for Color Lines side.

Erstatning og klage

Erstatning eller prisnedslag ved mangler ved rejsen:
Hvis den rejsende mener, at der foreligger en mangel, der giver ret til prisafslag eller erstatning, har den rejsende pligt til at informere arrangøren herom hurtigst muligt. Klager over mangler i forbindelse med færgeoverfart fremsendes ved at anvende formularen på Color Lines hjemmeside senest 8 dage efter hjemkomst. For rejser med hotel/lejlighed/hytte gælder særlige klagebetingelser.

Kompensation ved forsinkelse:
Såfremt der opstår forsinkelse kan den rejsende opnå kompensation herfor i medfør af forordning nr. 1177 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 samt sølovens kapitel 15.

Yderligere information om rejsendes rettigheder findes her: LINK
Forordning nr. 1077/2013.
Color Line tager ikke ansvar for de komplikationer og udgifter, som eventuelt måtte opstå, såfremt den rejsende møder for sent før afgang, ikke retter sig efter skibsførerens instrukser eller ikke går i land i aftalt havn, såfremt Color Line ikke kan lastes for situationen.

Erstatning ved ulykker under søtransport:
Foruden den norske Sølov samt almindelige erstatningsregler, finder Forordning (EF) nr. 392/2009
om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer også anvendelse ved sager om erstatning ved ulykker under søtransport.
Forordningen fastsætter regler for Color Lines erstatningsansvar for så vidt angår passagerer, deres bagage og deres køretøjer samt bevægelseshjælpemidler i tilfælde af ulykker. Med ”ulykker” menes både søulykker og andre tabsforvoldende hændelser end søulykker under transporten.
Forordningen fastsætter passagerers ret til erstatning i følgende tilfælde:
- Ved passagerers død eller tilskadekomst
- Ved bortkomst eller beskadigelse af håndbagage
- Ved bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage
- Ved bortkomst eller beskadigelse af værdigenstande:
- Bevægelseshæmmede passagerers ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler eller andre specifikke hjælpemidler
- Ret til forskudsbetaling i tilfælde af en søulykke

Derudover indeholder forordningen regler om procedurer og frister for passagerers udøvelse af rettighederne.
Nedenfor følger et link til et resume af forordningens regler, hvor du kan læse mere om passagerers rettigheder under søtransport samt et direkte link til forordning nr. 392/2009.
Link til resume:
Forordning 392/2009: LINK
Direkte link:
Forordning 392/2009: LINK

Særligt for grupperejser

Afsnittet finder supplerende anvendelse i forhold til resten af rejsebetingelserne.

Navnelister: Navneliste med navne og alder på samtlige rejsende (gælder også chauffører) skal være Color Line i hænde senest 30 dage før afrejse.

Særligt om pakkerejser

Følgende afsnit er udarbejdet i overensstemmelse med pakkerejseloven (lov nr. 472 af 30. juni 1993). Afsnittet finder supplerende anvendelse i forhold til resten af rejsebetingelserne.

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf, direktiv (EU) 2015/2302.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Color Line Danmark A/S er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Color Line Danmark A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent.

Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 kan finde her

Bestillingsgebyr:

Ved bestilling af pakkerejser, som foretages pr. telefon eller over skranke, opkræves et bestillingsgebyr for personlig betjening på kr. 142,- pr. bestilling. Foretages bestillingen på colorline.dk, opkræves bestillingsgebyr ikke.
Ved refundering af billetter tilbagebetales bestillingsgebyret ikke.

Betaling og depositum
Senest 7 dage efter modtagelse af vores bekræftelse skal der indbetales et depositum. Restbeløbet skal være Color Line i hænde senest 40 dage før afrejse. For ophold på hotel eller i hytte/lejlighed udgør depositummet 10 % af rejsens pris.

Praktiske bestemmelser i forbindelse med køb af pakkerejse:
www-adresser: Color Line angiver www-adresser på feriesteder, destinationer etc., hvor det er muligt, men Color Line indestår ikke for korrektheden af oplysningerne på de enkelte websites, og Color Lines ferieophold sælges i henhold til beskrivelsen i Color Lines tryksager og på www.colorline.dk. Vær opmærksom på, at Color Line ikke altid benytter samme bogstav/navn på de forskellige ferieboligtyper, som feriestederne benytter på deres egne websites og i deres egne tryksager.

Hvordan er ferieboligerne udstyret:
Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det antal, der er anført i beskrivelsen. Evt. ændring i antal personer efter bestilling skal meddeles Color Line.
Der er dyner og puder til det antal personer, som er anført i beskrivelsen. Sengelinned, håndklæder og viskestykker skal medbringes af gæsten selv. Enkelte steder er sengelinned og håndklæder inkluderet – i så fald vil dette være anført i beskrivelsen. Sengelinned kan lejes de fleste steder - se www.colorline.dk.
Køkkenet er udstyret med det mest almindelige køkkenudstyr, men har I udstyr, I benytter meget, f.eks. ildfaste fade, elpisker etc., så medbring det. Der er badeværelse med håndvask, toilet og douche i ferieboligerne, hvis andet ikke er beskrevet. Der er elvarme i ferieboligerne, når ikke andet fremgår. Elforbruget er inkluderet i prisen, når ikke andet er anført på colorline.dk eller i vores tryksager.

Rygning:
Der er indført rygeforbud i Norge, og man skal som udgangspunkt ikke forvente at kunne ryge indendørs i hytter, lejligheder eller på hoteller, caféer etc.

Rengøring:
Hytten/lejligheden skal afleveres i rengjort stand. Rengøring foretages af lejeren selv, medmindre slutrengøring er inkluderet i prisen. De fleste steder kan der, indtil 2 dage før afrejse, aftales slutrengøring mod betaling. Hvis der ikke er opslag i hytten, så forhør i receptionen, hvor meget der forventes, at I gør rent efter jer. De fleste steder er der rengøringsmidler til rådighed i hytten/lejligheden, men det anbefales dog, at man selv medbringer rengøringsmidler for en sikkerheds skyld. Ved utilstrækkelig rengøring kan der foretages efter-rengøring på lejers regning. Er boligen ikke rengjort ved indflytning, kontakt da straks reception/ejer. Rengør ikke selv ferieboligen før den er blevet besigtiget!

Parkering – bompenge:
Vær opmærksom på, at der ofte skal betales for parkering ved byhoteller, og husk altid at medbringe norske småpenge til bomstationer. På de fleste bomstationer kan der dog anvendes kreditkort.

Kæledyr:
Det er kun tilladt at medbringe hund/kæledyr i enkelte ferieboliger. Tjek på forhånd med Color Line eller det pågældende feriested. Husk at der skal bestilles overfart til eventuelle kæledyr, og at dyret skal have de nødvendige papirer/vaccinationer.

Den rejsendes ansvar:
Den rejsende er ansvarlig for skader, som denne forårsager ved forsømmelse, f.eks. ved ikke at følge angivne anvisninger eller forskrifter, herunder skader på boligens inventar i lejeperioden. Den rejsende er forpligtet til at meddele og afregne eventuelle beskadigelser til ejeren eller dennes repræsentant eller i receptionen på stedet. Se beskrivelse af feriebolig/hotel, info om tjek ind/ud, etc. på colorline.dk.

Reklamationer ved pakkerejser:
Reklamationer over ferieboligen og dennes standard, faciliteter, rengøring m.v. skal STRAKS meddeles til feriestedets reception/repræsentant/ejer, således at man på stedet har mulighed for at afhjælpe manglen med det samme. Dette gælder også reklamationer vedrørende skicentrenes faciliteter, bakker, m.v.
Såfremt feriestedet/repræsentanten/ejeren tilbyder at afhjælpe en mangel inden for rimelig tid, kan den rejsende ikke gøre noget krav gældende overfor Color Line.
Eventuel yderligere reklamation skal fremsendes skriftligt som brev eller e-mail til Color Line, postboks 30, 9850 Hirtshals, eller til kundeservice@colorline.dk senest 14 dage efter hjemkomst. Klagen skal være vedlagt bilag som dokumentation for eventuelle ekstraudgifter. I forbindelse med ekstern behandling af klagen, vil svar kunne forventes i løbet af 4-6 uger. Hvis feriestedet/skicentret ikke er blevet informeret om mangler eller utilfredsstillende forhold under opholdet, bortfalder grundlaget for senere reklamation.
 

Afbestilling og ændring af pakkerejser (overfart+overnatning):

Afbestillingsgebyr for byhoteller (gælder ikke højfjeldshoteller)
- Intet gebyr ved afbestilling/ændring mere end 24 timer før afrejse (fuld refusion).
- Ved afbestilling/ændring mindre end 24 timer før afrejse opkræves et gebyr på 100% af opholdets pris. 
- Ved afbestilling efter afrejsetidspunkt eller ved udeblivelse er rejsens fulde pris tabt.
 
Afbestillingsgebyr for hytter, lejligheder og højfjeldshoteller + Rundrejser
(Særlige vilkår kan gælde for enkelte destinationer):
- Intet gebyr ved afbestilling/ændring mere end 30 dage før afrejse (fuld refusion).
- Ved afbestilling/ændring 30 – 15 dage før afrejse opkræves et gebyr på 50 % af opholdets pris.
- Ved afbestilling/ændring 14 – 0 dage før afrejse opkræves et gebyr på 100 % af opholdets pris.
- Ved afbestilling efter afrejsetidspunkt eller ved udeblivelse er rejsens fulde pris tabt. 

Særlige vilkår for afbestilling af feriehus, hytter og lejligheder i Kvitfjell, Hafjell, Trysil og Hemsedal:

Hemsedal og Trysil:
Enheder med op til 15 senge kan afbestilles/ændres indtil 42 dage før ankomst uden gebyr.
Ved afbestilling/ændring 41-0 dage før ankomst opkræves et gebyr på 100% af opholdets pris
Enheder med 16 eller flere senge kan afbestilles/ændres indtil 82 dage før ankomst uden gebyr.
Ved afbestilling/ændring 81-0 dage før ankomst opkræves et gebyr på 100% af opholdets pris.

Kvitfjell og Hafjell:
Enheder med op til 4 soveværelser kan afbestilles/ændres indtil 31 dage før ankomst uden gebyr.
Ved afbestilling/ændring 30-0 dage før ankomst opkræves et gebyr på 100% af opholdets pris.
Enheder med 5 eller flere soveværelser kan afbestilles/ændres indtil 61 dage før ankomst uden gebyr.
Ved afbestilling/ændring 60-0 dage før ankomst opkræves et gebyr på 100% af opholdets pris.


Ved afbestilling efter afrejsetidspunkt eller ved udeblivelse er rejsens fulde pris tabt. 
Ændring af ophold betragtes som afbestilling og ny bestilling.
Medfører en ændring en højere pris, betales prisdifferencen af den rejsende selv. Medfører ændringen en lavere pris, refunderes prisdifferencen.
Booking af ophold forudsætter, at udrejse benyttes.
Ved bestilling af tur/retur rejse skal de samme personer og køretøj registreres på bookingen for både ud- og hjemrejsen.
Navne på rejsende eller antallet af rejsende eller køretøj kan ikke ændres efter at udrejse har fundet sted.
Rejsende som ikke benytter sig af alle ydelser i en færdigpakket rejse, kan ikke kræve nogen tilbagebetaling for ubenyttede ydelser.


Priser og ansvar
De anførte priser dækker kun de ydelser, der er klart specificeret i Color Lines tryksager og på co-lerline.dk. Color Line forbeholder sig ret til – om nødvendigt – at ændre i priser og oplæg, såfremt der sker ændringer i:
- Transportomkostninger, herunder brændstof
- Skatter, afgifter og gebyrer for visse tjenesteydelser, f.eks. havneafgift
- Valutakurser
- Prisændringer i forbindelse med overgang til nyt bookingsystem

Aflysning af afgange
Der henvises til punkt 10.2 i nærværende rejsebetingelser vedrørende kompensation ved forsinkelse samt forordning nr. 1177 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Særligt om SKIGARANTIEN

SKIgarantien gælder de fleste feriesteder. SKIgarantien træder i kraft 48 timer før gæstens afrejse fra Danmark. Gæsterne har selv pligt til at holde sig orienterede, evt. via www.skiinfo.no om sneforholdene på den valgte destination. Gæsterne har ligeledes pligt til at tage kontakt til Color Line 48 timer før udrejsen fra Danmark med Color Line og inden for kundecentrets åbningstid, såfremt SKIgarantien ikke opfyldes.
Hvilken periode SKIgarantien omfatter, kan variere fra destination til destination. De enkelte perioder kan findes på colorline.dk under den valgte destination.
Såfremt en destinations SKIgaranti ikke kan opfyldes, vil Color Line, i det omfang det er muligt, tilbyde ophold på en anden destination. Vi kan desværre ikke garantere tilsvarende overfart/boenhed/beliggenhed i skiområdet, men vil naturligvis tilstræbe at finde et godt alternativ. Vælges en dyrere ferie, betaler gæsten differencen, ligesom Color Line naturligvis tilbagebetaler differencen, hvis der vælges et billigere ferieophold. Findes der ikke et passende alternativ, vil gæsten få det indbetalte beløb refunderet.
SKIgarantien omfatter ikke ydelser bestilt/betalt af gæsten selv på destinationen, så som liftkort, skiskole, skileje, etc. - tag selv kontakt med destinationen vedrørende dette.
SKIgarantien omfatter ikke:
- pludseligt opståede tekniske problemer på/ved skicentret
- vejrændringer på/ved skicentret, storm, isslag etc., der er opstået 48-0 timer før/under afrejse eller under selve opholdet.
Color Line garanterer ikke for snekvalitet, pister og løjpers kvalitet/sværhedsgrad, eller længde og beliggenhed.
Langrend: En række destinationer stiller SKIgaranti både for alpine nedfarter og langrendsløjper, og der gælder ens betingelser for udløsning af garantien.
Vi gør opmærksom på at der, i begyndelsen og slutningen af sæsonen samt i jule- og nytårsperioden, er risiko for, at ikke alle nedfarter og lifte er tilgængelige, og at langrendsløjpenettet kun er delvist kørt op. Se desuden de enkelte destinationers SKIgaranti.

Særligt om "Ski ud - ski ind"

Gælder for øvede skiløbere og ved optimale sneforhold samt, når vejrforholdene ikke nødvendiggør grusning/saltning. På feriecentre kan afstanden til transportløjpe/pister/skicenter og kvaliteten af ruten dertil variere en del fra bolig til bolig afhængig af beliggenhed i forhold til terræn, veje etc.

 I løbet af sæsonen er der perioder, eksempelvis afholdelse af mesterskaber og træningslejre rundt om på skicentrene, som kan betyde, at skiløbet samt ”ski ud – ski ind” indskrænkes i korte perioder for skicentrets øvrige brugere. Vil du undgå disse perioder, så tjek på forhånd med skicentret.

Oplysninger om liftkort og skileje i Color Lines tryksager og colorline.dk er vejledende og uden ansvar for Color Line. Ønskes præcis information henvises til skicentrets hjemmeside.

*Gæster på juleophold med udrejse 25/12 kan henvende sig den 23/12, da Ferierejser er lukket 24-26/12.

 Rundrejser: Teknisk arrangør af Color Line’s rundrejser er Nordic Tours A/S.

Forbehold

Color Line tager forbehold for ændringer, fejl og trykfejl i tryksager og på www.colorline.dk. Alle oplysninger og beskrivelser af de enkelte produkter, herunder også destinationerne, skifakta og specialtilbud, sker efter oplysninger indhentet fra/ godkendt af de beskrevne steder og sker således efter bedste overbevisning og uden ansvar for Color Line. Ret til ruteændringer forbeholdes.
Color Line har endvidere ret til at ændre bestilte pladser, ligesom Color Line forbeholder sig ret til, om nødvendigt, at annullere en sejlads mod refusion af betalt billetpris samt ret til at erstatte et hvilket som helst skib med et andet skib.

Lovvalg og værneting

Passagerer, rejsegods og biler transporteres i henhold til den norske sølov og Color Lines betingelser for passagerbefordring, der er bekendt ved opslag ombord og i terminalerne. For transport af last gælder rederiets konnossementsvilkår, i den udstrækning konnossementer er udfærdiget. Eventuelle tvister, som opstår i forbindelse med køb af Color Lines ydelser efter nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk rets regler. Ved skade på person eller ting, gælder dog den norske sølov. Alle tvistigheder skal indbringes for Retten i Hjørring, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, i første instans, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger noget andet.

Personoplysninger

Color Line anvender dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning for persondata. Color Line, Danmark A/S er databehandler, og Color Line AS i Norge er dataansvarlig for alle de personoplysninger som afgives. Color Line anvender dine personoplysninger til at administrere kundeforholdet og øvrig anvendelse, som er nødvendig for at Color Line kan opfylde sine forpligtelser overfor dig som kunde. Color Line har defineret et kundeforhold til en varighed af 3 år efter dit sidste køb foretaget hos Color Line. Du kan jf. lovgivningen for persondata få fuld indsigt i dine oplysninger ved at kontakte Color Line. Color Line forvalter de personoplysninger, som lovningen kræver, som den giver adgang til, eller som du har givet dit samtykke til, at vi må anvende.

For yderligere information om behandling af personoplysninger i Color Line