Din browser er for gammel. Venligst opgrader din browser eller download en alternativ browser som eksempelvis Google Chrome eller Firefox.

Funktionshæmmet om bord

Her finder du nyttig information om hvordan vore skibe og terminaler er indrettet for funktionshæmmede og vigtig viden inden du rejser med os.

Husk at give os besked, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Er der specielle hensyn vi skal tage til dig, eller har du behov for assistance i en eventuel nødsituation, skal du oplyse dette ved bestilling (ved bestilling på internettet, skal du kontakte vores kundecenter på +45 99 56 19 00 senest 48 timer før afrejse).

Vi ønsker at varetage alle vore gæsters individuelle behov i den grad det er praktisk muligt og ikke går på bekostning af sikkerheden.

Om bord og ved terminaler

Faciliteter for funktionshæmmede

På terminalerne

Alle vore terminaler er godt indrettede for funktionshæmmede. Elevatorer og handicaptoilet findes på alle terminaler.

På Superspeed

Superspeed er godt indrettet for funktionshæmmede og har nem adgang til fællesarealerne.

På Color Magic/Fantasy

Cruise skibene er godt indrettede for funktionshæmmede og har nem adgang til fællesarealerne.

På Color Hybrid

Color Hybrid er godt indrettet til funktionshæmmede. 

Kiel-Oslo

Vigtig information til dig som rejser Kiel-Oslo

Color Magic og Color Fantasy er let fremkommelige, og du kommer nemt fra dæk til dæk med elevatoren. Alle fællesarealer er let tilgængelig med kørestol. De fleste gæster med reduceret mobilitet kan rejse uden ledsager.

Ledsager

Har du behov for tilsyn/pleje (eksempelvis til medicinering eller løft ind/ud af sengen) under overfarten, skal du have en ledsager med. Skibet har ikke mandskab til rådighed for den type assistance.

Kørestol/hjælpemidler

Vi har ingen kørestol eller hjælpemidler til leje om bord.

Kahytter

På Color Fantasy og Color Magic fra Kiel til Oslo er dørbredden på standard kahytterne 62 cm. Vi anbefaler derfor vore kahytter tilpasset kørestolsbrugere. Her er dørbredden 86 cm, ingen dørtrin og automatisk døråbner og et større bad. Disse kahytter har også 2 senge, således at der er plads til en eventuel ledsager. Ønsker I hver sin kahyt, kan vi tilrettelægge, at I får kahytter i nærheden af hinanden.

Ankomst - Når du forlader skibet

Af hensyn til sikkerheden, og for at effektivisere afstigningen for alle vore gæster, må gæster som har behov for assistance vente til andre gæster har forladt skibet.

mere information

Har du spørgsmål om rejsen? Venligst kontakt vores kundecenter på +45 99 56 19 00.

Dine rettigheder

Europaparlamentet og Europarådet har formelt vedtaget EU-forordning 1177/2010, som giver rettigheder til færgerejsende under søtransport til og fra EU lande. Forordningen træder i kraft 18. december 2012 og indeholder regler om:

Ikke diskriminerende adgang til transport og ret til assistance for personer med nedsat eller begrænset funktionsevne. Ret til assistance, kompensation og information ved forsinkelser og aflysninger. Klagemuligheder for passageren. Nationalt klageorgan.

Se fuld version af dine rettigheder her