Din browser er for gammel. Venligst opgrader din browser eller download en alternativ browser som eksempelvis Google Chrome eller Firefox.

Afbestillingsforsikring

Husk afbestillingsforsikring

Det anbefales, at alle tegner frivillig afbestillingsbeskyttelse for DKK 102, - pr person, når man booker turen.

Det giver ret til aflysning inden afrejse ved:

  • Alvorlig sygdom
  • Ulykker
  • Skader
  • Død

Dette gælder også for den umiddelbare familie af rejsende.

Beskyttelsen gælder også når, som nævnt, en hindring påvirker en person i den rejsendes personlige rejse, og det er urimeligt at kræve, at den rejsende gennemfører rejsen uden at være involveret.

Den rejsende skal underrette, så snart det er klart, at rejsen ikke kan afsluttes. Tilstanden skal dokumenteres ved en medicinsk attest og sendes til Color Line senest en uge efter aflysningen.

Den rejsende har ret til refusion af det betalte beløb fratrukket prisen for afbestillingsforsikringen. Hvis den rejsende har købt en tur, hvor prisen er baseret på to eller flere personer, der opholder sig i det samme værelse eller lejlighed, vil aflysningsbeskyttelsen omfatte de tilføjelser, der ellers ville tilfalde som følge af, at den rejsende ikke er i stand til at gennemføre turen.

Ved afbestilling i henhold til denne bestemmelse har arrangøren ret til at flytte de resterende personer til en anden og mindre bolig med samme standard som booket.

(Egne priser for gruppebestillinger over 20 personer - kontakt vores gruppeafdeling ved booking på telefon 99 56 20 55)

Rejseforsikring
Den rejsende skal sørge for, at han er tilstrækkelig forsikret, og vi anbefaler, at alle har rejseforsikring.

Dette gælder f.eks. sygeforsikring, ulykke, bagage og ansvar samt aflysningsbeskyttelse.

Efter EØS-aftalens ikrafttræden, hvis du midlertidigt er bosiddende i et EØS-land, kan du muligvis have ret til medicinsk behandling på et offentligt hospital, hvis du øjeblikkeligt har brug for hjælp. Kontakt dit socialsikringskontor for information.