Din browser er for gammel. Venligst opgrader din browser eller download en alternativ browser som eksempelvis Google Chrome eller Firefox.

Afbestillingsforsikring

Husk afbestillingsforsikring

Det anbefales at tegne en frivillig afbestillingsforsikring Danmark-Norge DKK 124,- pr. person (Tyskland-Norge DKK 161,- pr, person, Sverige-Norge DKK 124,- pr. person) ved bestilling af rejse.

Afbestillingsforsikring ved sygdom

Afbestillingsforsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, den rejsende har foretaget sin første indbetaling til rejsen og ophører når den rejsende forlader sin bopæl for at begynde rejsen.

Afbestillingsforsikringen giver ret til afbestilling, hvis der inden afrejse indtræffer:

 • pludselig og alvorlig sygdom 
 • tilskadekomst
 • død 

Dette gælder også for den nærmeste familie (ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende og svogre/svigerinder), som gør det umuligt eller uforsvarligt at gennemføre rejsen.

I tilfælde af at den rejsende har købt et produkt, hvor prisen er baseret på, at 2 eller flere personer benytter samme kahyt (Kiel-Oslo), værelse eller lejlighed/hytte, og den rejsende ikke ønsker at annullere hele bookingen, vil afbestillingsforsikringen omfatte de tillæg, der ellers ville blive pålagt som følge af, at den rejsende ikke kan gennemføre rejsen. Arrangøren har i så fald ret til at flytte de resterende personer til en anden og mindre indkvartering af tilsvarende standard, som den oprindeligt bestilte.

Forsikringen dækker udgift til lægeerklæring, samt den del af rejsens pris, der ikke kan refunderes af rejsearrangøren, eller som rejsearrangøren kan kræve betalt af den rejsende, efter skaden er opstået. Det er en betingelse for erstatning, at udgiften er afholdt før afrejsen og kan dokumenteres.

Ønsker den rejsende at afbestille rejsen skal Color Line straks kontaktes på tlf.: 99561900 for afbestilling, og efterfølgende anmeldes afbestillingen til If.

Kontaktinformationer til If:
If Assistance
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Telefon: + 45 70 13 13 35
E-mail: rejseforsikring@if.dk

I forbindelse med afbestilling, skal den rejsende fremsende følgende dokumentation til If:

 • Lægeerklæring med diagnose fra behandlende læge – samt at den rejsende på anmodning giver Ifs lægekonsulent adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb.
 • Ved dødsfald, kopi af dødsattesten.
 • Dokumentation for rejsens pris, rejsebevis m.m.
 • Afbestillingsbekræftelse/kreditnota som bekræftelse på, at rejsen er aflyst hos rejsearrangøren, og dokumentation for beløbet rejsearrangøren har refunderet.
 • Udfyldt skadeanmeldelse. Hent den her

Forsikringen dækker ikke:

 • Prisen for afbestillingsforsikringen.
 • Hvis rejsen afbestilles, fordi den rejsende ikke kan gennemføre aktiviteter på rejsen på grund af forkølelse, snue, diarre, mindre forstuvning eller lignende lettere sygdom eller tilskadekomst.
 • Hvis skadeårsagen er til stede, kendt eller burde være kendt før rejsens bestilling/betaling.
 • Hvis den rejsende ikke har søgt læge før afrejsen, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom den rejsende burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret.
 • Hvis afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner og/eller fortrydelse
 • Afbestilling som følge af tilbagefald af tidligere sygdomme og skader, medmindre lægen fra If Assistance vurderer, at tilbagefald ikke med rimelighed kunne forventes.
 • Indbetalinger til rejsearrangøren efter skaden er opstået, uanset om skadens omfang er bekræftet af læge eller lignende, medmindre den rejsende kontraktuelt er forpligtiget hertil.
 • Erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen er subsidiær i forhold til andre forsikringer, hvilket vil sige, at eventuelle dækninger fra andre forsikringer eller aftaler fratrækkes evt. erstatning fra denne forsikring.
 • Hvis skaden er opstået direkte eller indirekte som følge af den rejsendes forsætlige handlinger, groft uagtsomme handlinger eller undladelser, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed.
 • Hvis rejsen er påbegyndt.


Klagemulighed i forsikringssager:
Du kan klage til Ifs Kundeombud, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre på dette link: www.if.dk/privat/information/klagemuligheder